Blogia
micolumna

Los problemas de la democracia representativa (II)

Los problemas de la democracia representativa (II)

 ¿Quién es el verdadero anti-sistema? ¿El hippy de la flauta o el político que gana el poder con un programa electoral, es investido presidente en la asamblea de representantes e inmediatamente traiciona todo lo dicho? ¿Quien destruye realmente la credibilidad de la política y elimina el valor del voto ciudadano?  

 

Dejo un extracto del Programa marco de CIU en las elecciones municipales de mayo de 2011 y lo que  afirmaba acerca de la sanidad.  Leer esto ahora mismo parece de humor negro.

 

La sanitat, pilar del benestar

 

La sanitat és un dels pilars de l’estat del benestar. La salut és un dels béns més

preuats. La pèrdua de salut, suposa per aquella persona que la pateix i per als

seus familiars, una minva important en la seva qualitat de vida, d’ella i de la

seva família. La salut i la seva promoció així com la prevenció de la malaltia ha

de ser una prioritat en el sistema sanitari. S’ha de fomentar

l’autoresponsabilització de les persones envers la seva salut mitjançant uns

hàbits saludables, amb una bona informació en edat escolar, per lluitar contra

el sedentarisme en una societat amb una esperança de vida cada cop més

llarga.

 

El model sanitari català degudament finançat ha de poder oferir un servei de

qualitat a l’abast de tothom. Catalunya ha de tornar a la visió d’equilibri

territorial pel que fa al servei sanitari, cada persona en cada racó del nostre

país ha de tenir un referent proper durant les 24 hores del dia. Això comporta

una visió integral del servei (CAP, hospital i oficina de farmàcia). També cal la

integració en aquest suport de les entitats i associacions de malalts als seus

familiars.

 

L’atenció primària com a primera porta d’entrada al servei ha de poder garantir

la seva qualitat. En aquests sentit, els ajuntaments hi juguem un rol fonamental.

Els nous reptes que es plantegen ja no són els clàssics, sinó el de garantir la

qualitat de vida de les persones, tot tenint en compte que disposem d’una

piràmide d’edat invertida. Se li ha de retornar la seva credibilitat i potenciar els

seus serveis per a descol·lapsar els hospitals i els serveis d’urgències. S’ha de

facilitar un accés senzill al servei públic, i un tracte de qualitat tenint un

respecte per a l’estat de la persona i per a la seva família. S’ha de donar una

protecció especial a les persones que pateixen malalties cròniques i terminals i

als seus cuidadors. S’ha de millorar la qualitat en l’atenció dels pacients

ingressats, és molt important, mantenir el mateix personal de referència per al

malalt i la seva família, sobretot en el cas de les persones grans. S’ha de

millorar la sistemàtica d’acompanyament.

 

Per tots aquests motius cal revisar el model sanitari català i posar-ho al dia,

basant l’assistència en 4 grans pilars:

L’atenció primària

L’atenció hospitalària

L’atenció sociosanitària

La formació, investigació i l’aplicació de les noves tecnologies.

 

Des de CiU creiem essencial realitzar una revisió a fons del sistema de

finançament afectat en l’actualitat per una demanda canviant de la societat. El

sistema no s’ha sabut adaptar a la realitat del país i l’alta taxa d’immigració,

l’envelliment de la població, l’increment dels costos dels serveis i dels fàrmacs

han aconseguit que aquest no pugui donar un servei immediat i de qualitat.

Entre tots, administració, usuaris i professionals hem de fomentar l’ús

responsable del sistema.

 

També cal reorganitzar el catàleg de prestacions, ampliant-lo evidentment, i

reorganitzant-lo per diagnosis en serveis bàsics i aquells que poden ser a la

carta. El servei s’ha d’adaptar a les necessitats de l’usuari, no a l’inrevés. S’ha

de donar resposta immediata a les necessitats creixents de la nostra societat.

S’ha de promoure la integració de la salut mental a tots els nivells del sistema

sanitari i establir l’atenció psicològica tant familiar com individual als CAPS per

a fer-la més propera.

 

Creiem convenient i necessari incrementar la plantilla de metges d’atenció

primària per tal d’oferir una millor atenció al malalt, tant a nivell qualitatiu com

quantitatiu.

 

 

 

 

 

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres